Samen Energie Neutraal

Beslismodel duurzame warmte op huishoudniveau

De volgende slides (Beslismodel duurzame warmte huishoudens) geven voor drie breed gepropageerde alternatieve oplossingen een schatting van de investeringskosten voor de huishoudens en de benodigde infrastructuur.

De werkelijke kosten zullen deels afhankelijk zijn van de lokale context, zoals:

- De warmtebron
- Het type woningen
- De vraag naar koeling
- De eventuele opslag van warmte
- Coherentie van maatregelen op verschillende maatschappelijke niveaus

De slides beogen dan ook handreikingen te geven om in Regionale Energie Strategieën de orde van grootte van de benodigde investeringen te bepalen en op basis daarvan afgewogen keuzes te maken.

De Quick-fit oplossing van SEN