Samen Energie Neutraal

Wie wil dat niet: energieneutraal wonen!

Dat wil zeggen energie besparen door je huis zo goed mogelijk te isoleren en energie opwekken met zonnepanelen.
En hiermee besparen op uw energierekening!
En natuurlijk: niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonnepanelen, maar misschien uw buurtgenoten wel.

Door samen te werken in groter verband - dorpen, buurten en stadswijken - is het mogelijk gezamenlijk energie neutraal te worden. De bewoners nemen het initiatief in het proces naar energie neutraliteit. SEN begeleidt het proces en vervult verschillende rollen binnen het proces, waar nodig: caoch, adviseur, workshop facilitator, soms expert.

SEN

  • brengt partijen bij elkaar
  • enthousiasmeert
  • denkt oplossingsgericht
  • verbindt
  • heeft een expert-team op het gebied van energie opwekken en besparen

 

SEN fungeert als intermediair en adviseur tussen de verschillende partijen: bewoners, dorpsverenigingen, gemeentes, woningbouwcorporaties, agrariërs en bedrijven. Ook helpt SEN bij het verkrijgen van subsidies die nodig zijn om een project te laten slagen. SEN heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan en heeft een tiental succesvolle projecten lopen.