10 stappenplan

In tien stappen naar energieneutraliteit, samen met je buren, buurtschap of stadswijk!

Het energieneutraal maken van jouw dorp of stadsbuurt is een belangrijke, maar niet geringe opgave. Wat is energieneutraliteit eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk? En hoe bereik je als gemeenschap energieneutraliteit? De workshop ‘In tien stappen naar energieneutraliteit, samen met je buren, buurtschap of stadswijk’ van Samen Energie Neutraal (SEN) geeft daarop antwoord.

SEN maakt het hele proces naar energieneutraliteit behapbaar in een 10-stappenplan. Dit plan biedt concrete handvaten om het energieneutraliteitsvraagstuk op te pakken als buurt of dorp.

Enkele onderdelen in dat stappenplan zijn:

  • Een besluit van de dorps/buurtvereniging om binnen 10 jaar energie neutraal te willen worden en instelling van een lokale  projectgroep die dit gaat aanpakken. De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen is bereid vervolgens het draagvlak hiervoor in het dorp/buurt te onderzoeken met een huis-aan-huis enquête. Zij leveren een bondig rapport met de uitkomsten van het onderzoek en een lijst met geïnteresseerde dorps/buurtbewoners.
  • SEN bouwt een bibliotheek op voor typen woningen welke maatregelen het beste resultaat opleveren voor energiebesparing en verhoging van wooncomfort zonder verhoging van de woonlasten. Zij beschikt over een team van experts (op het gebied van isolatie, warm bouwen, installatietechnieken, ruimtelijke analyse, wijkontwikkeling etc.) dat, in nauwe samenwerking met de projectgroep, een ontwerp op kan stellen voor energiebesparing en –opwekking voor de meeste voorkomende woningtypen. SEN streeft ernaar om voor 50-60% van het woningaanbod in de gemeenschap te kunnen adviseren over individuele maatregelen. SEN kan daarnaast adviseren over te nemen collectieve maatregelen. Op deze manier streven we naar een optimale mix voor individuele en collectieve maatregelen om kosten te besparen.
  • Advies bij de uitvoering van noodzakelijke, individuele en collectieve maatregelen om energieneutraal te worden en het realiseren van pilotwoningen. SEN helpt samen met de projectgroep een lijst op te stellen met lokale, deskundige installateurs om de maatregelen door te voeren. Daarnaast wordt geadviseerd over (collectieve) financieringsmogelijkheden.
 Ben je benieuwd naar het stappenplan?