Archief

SEN presenteert opzienbarende oplossing

2018

Quick-fit rapport wordt aangeboden aan Liesbeth van Tongeren, William Moorlag en Ruud Koornstra

tijdens persconferentie Den Haag

In het Buitenhof in Den Haag presenteerde Samen Energieneutraal een oplossing waarmee woningen in Nederland versneld energieneutraal gemaakt kunnen worden. De Quick-fit oplossing werd onder het toezien van de pers aangeboden aan Energiecommissaris Ruud Koornstra en Tweede Kamerfractieleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en William Moorlag (PvdA).

De oplossing wordt positief ontvangen. Moorlag: ‘Er ligt een enorme opgave, want er moeten veel woningen worden verduurzaamd. Het vergt giga-investeringen om woningen helemaal energieneutraal te maken. Interessant aan dit concept is dat met tamelijk eenvoudige ingrepen een drieslag wordt gemaakt: wooncomfort verbeteren, verduurzamen en woonlasten naar beneden brengen. Wij moeten ons gaan inspannen bij het ministerie en ook bij de Sociaal-Economische Raad om dit goed in beweging te brengen.’

Een grote stap richting energieneutraliteit

2018

Een groot percentage woningen in Nederland kan versneld energieneutraal worden. Dit ongeacht hun type, zonder verhoging van de woonlasten en zonder dat eerdere maatregelen in de woning teniet gedaan worden. Stichting Samen Energie Neutraal heeft hiervoor een integrale oplossing ontwikkeld.
Verdere stappen voor meer wooncomfort of verdere energiebesparing zijn meer woningspeciek en vereisen deskundig detailadvies. Vanzelfsprekend blijven ook deze belangrijk voor de versnelling richting energieneutraliteit van Nederland, maar vergen substantieel meer investeringen op huishoudniveau.

De Quick- fit oplossing van Stichting Samen Energie Neutraal bereikt huishoudens snel, door goed op elkaar afgestemde acties van huishoudens, bedrijven, overheden en financiers.
De Quick- fit oplossing geeft een grote stimulans aan de Nederlandse economie met voordelen voor:
Huishoudens: de noodzakelijke investeringen zijn beperkt en verhogen de woonlasten niet of in geringe mate;
Bedrijven: de noodzakelijke investeringen zijn economisch rendabel;
Financiële sector: de financiering kan goedkoop en is interessant;
Overheden: de investeringen voor gemeenten, waterschappen, provincies en nationale overheid en het ruimtelijk beslag zijn aanzienlijk geringer dan tot nu toe voorzien;

Wie wil dat niet: energieneutraal wonen!

2018

Door samen te werken in groter verband - dorpen, buurten en stadswijken - is het mogelijk gezamenlijk energie neutraal te worden.
De bewoners nemen het initiatief in het proces naar energie neutraliteit.
SEN begeleidt het proces en vervult verschillende rollen binnen het proces, waar nodig: caoch, adviseur, workshop facilitator, soms expert.

SEN

  • brengt partijen bij elkaar
  • enthousiasmeert
  • denkt oplossingsgericht
  • verbindt
  • heeft een expert-team op het gebied van energie opwekken en besparen

 

SEN fungeert als intermediair en adviseur tussen de verschillende partijen: bewoners, dorpsverenigingen, overheden, woningbouwcorporaties, agrariërs en bedrijven.
Ook helpt SEN bij het verkrijgen van subsidies die nodig zijn om een project te laten slagen.
SEN heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan en heeft een reeks succesvolle projecten lopen.