*maart 2021: SEN en Gaasperdam

 “Gaasperdam gezond en duurzaam in de benen!”. Het project gaat 2,5 jaar duren vanaf 1 juli; voor een snelle indruk bekijk het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=mlstWfBSp7A. Groen gas is en blijft een belangrijke component. Zowel de ‘kleine’ keukenafvalvergister (inmiddels is de eerste geplaatst) als ook de hogedruk slibvergisting. Een indruk van het project van €1,4 mln […]

*maart 2021: De SEN conclusies over inwonerbetrokkenheid zijn nog eens bevestigd

De SEN conclusies over inwonerbetrokkenheid zijn nog eens bevestigd in het dit voorjaar verschenen rapport van de “Experts over Burgerbetrokkenheid bij Klimaatbeleid” van Alex Brenninkmeijer, voorzitter adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid. . Zie de eindrapportage adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (samenvatting op pag. 43) of lees de berichten hierover op de website van de overheid.

* april 2021: Fleur Goedkoop gepromoveerd

Sommigen zullen zich haar herinneren van bewonersavonden voor locale energie-initiatieven, waarbij SEN betrokken is: Fleur Goedkoop deed onderzoek naar waarom mensen deelnemen aan deze initiatieven. Daarvoor verzamelde zij ondermeer gegevens van 10 van deze lokale initiatieven. Op de foto is de promovenda te zien tijdens de verdediging van haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat […]

* november 2020: Ansen haalt subsidie binnen van 2,4 miljoen!

In oktober 2020 kreeg Ansen het geweldige nieuws dat de schoolkring Ansen is geselecteerd als een van de 19 projecten proeftuin aardgasvrije wijken. Hiermee is een subsidie van bijna 2,4 miljoen euro verkregen. Ansen kan hiermee verder bouwen aan haar energieneutrale toekomst!  

* 26 augustus: Conclusies van Rapport ‘Woonlastenneutraal Koopwoningen Verduurzamen’ van het Planbureau voor de Leefomgeving eenzijdig en te pessimistisch

Het PBL Rapport (https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-woonlastenneutraal-koopwoningen-verduurzamen-4152.pdf) is te eenzijdig en te pessimistisch omdat het rapport van verkeerde uitgangspunten uitgaat en energieneutraliteit onjuist definieert. Daardoor komt het rapport tot een veel hogere kostenberekening voor huishoudens om energieneutraal te worden dan nodig is om het doel te bereiken huishoudens geheel energieneutraal te maken. Lees meer  

* SEN eveneens actief betrokken bij Krewerd

Ook in Krewerd zijn de plannen gemaakt om Krewerd energieneutraal en aardgasvrij te maken. De Quick-Fit van Samen Energie Neutraal wordt gebruikt als leidraad. SEN adviseert en schrijft aan het rapport voor de aanvraag voor de subsidie. Lees meer: https://www.experimentkrewerd.nl/burgemeester-zegt-geld-en-steun-toe-aan-krewerd/

* SEN helpt Dalen met de missie: ‘Dalen aardgasvrij en energieneutraal’

SEN helpt Dalen om de subsidie te verkrijgen voor het project ‘Dalen aardgasvrij en energieneutraal’. Dalen wil in 2040 energieneutraal zijn. De werkgroep Duurzaam Dalen en de gemeente Coevorden dienen samen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om de proef op de som te nemen en een wijk in het dorp volledig […]

* SEN organiseerde op 7 januari 2020 de tweede bijeenkomst van het QuickFitPlatform.

QuickFitPlatform: energietransitie vooral van onderop Stichting SamenEnergieNeutraal (SEN) organiseerde op 7 januari 2020 de tweede bijeenkomst van het QuickFitPlatform. Deelnemers kwamen uit de verschillende windstreken naar Zwolle om met elkaar kennis en ontwikkelingen uit te wisselen en elkaar te bevragen. Naast de QuickFit delen de deelnemers de overtuiging dat de energietransitie vooral zal lukken door […]