*Symposium ter ere van prof. Frans Stokman

Posted on Posted in Nieuws 2022

Het symposium vond plaats op 10 juni 2022 in de klassieke Gadourekzaal van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en werd georganiseerd door de afdeling Sociologie van de RuG samen met SEN. Vanwege coronamaatregelen kon het symposium (ter ere van zijn 80e verjaardag) vorig jaar niet plaatsvinden. Het symposium “Samen Energie Neutraal”*) bestond uit: een extern colloquium […]

* 4 miljoen voor Dalen!

Posted on Posted in Nieuws 2022

Dalen (gemeente Coevorden) is geselecteerd voor de derde ronde proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken (PAW) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stichting Samen Energie Neutraal heeft mede bijgedragen aan de totstandkoming. Het PAW draagt bij aan het leren opschalen en versnellen van de energietransitie. Zie de website van Samendalen

* Weten wat de wijk wil. Over draagvlakeisen en representatieclaims in relatie tot burgerinitiatieven.

Posted on Posted in Nieuws 2022

In 2021 is door SEN meegewerkt aan dit artikel van Mr. Esmée Driessen, werkzaam als promovenda aan de universiteit van Leiden bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht en eveneens verbonden aan de Thorbeckeleerstoel als Thorbeckefellow. In haar proefschrift richt zij zich op het verschijnsel “Right to Challenge” c.q. uitdaagrecht. Vaak eisen gemeenten dat er voldoende […]

* juni 2021: ReestdalEnergie gaat voor groene energie

Posted on Posted in Nieuws 2021

Zuidwolde De Wolden als eerste gemeente in Nederland over op enkel groene energie. Dat is het streven van coöperatie ReestdalEnergie, dat daarvoor de samenwerking heeft gezocht met partijen als Samen Energie Neutraal (SEN) en N-Tra. Meerdere werkgroepen werken de plannen uit, waarbij het doel is om in tien jaar het huishoudelijk aardgasverbruik van de Wolder […]

*maart 2021: SEN en Gaasperdam

Posted on Posted in Nieuws 2021

 “Gaasperdam gezond en duurzaam in de benen!”. Het project gaat 2,5 jaar duren vanaf 1 juli; voor een snelle indruk bekijk het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=mlstWfBSp7A. Groen gas is en blijft een belangrijke component. Zowel de ‘kleine’ keukenafvalvergister (inmiddels is de eerste geplaatst) als ook de hogedruk slibvergisting. Een indruk van het project van €1,4 mln […]

*maart 2021: De SEN conclusies over inwonerbetrokkenheid zijn nog eens bevestigd

Posted on Posted in Nieuws 2021

De SEN conclusies over inwonerbetrokkenheid zijn nog eens bevestigd in het dit voorjaar verschenen rapport van de “Experts over Burgerbetrokkenheid bij Klimaatbeleid” van Alex Brenninkmeijer, voorzitter adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid. . Zie de eindrapportage adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (samenvatting op pag. 43) of lees de berichten hierover op de website van de overheid.

Fleur Goedkoop

* april 2021: Fleur Goedkoop gepromoveerd

Posted on Posted in Nieuws 2021

Sommigen zullen zich haar herinneren van bewonersavonden voor locale energie-initiatieven, waarbij SEN betrokken is: Fleur Goedkoop deed onderzoek naar waarom mensen deelnemen aan deze initiatieven. Daarvoor verzamelde zij ondermeer gegevens van 10 van deze lokale initiatieven. Op de foto is de promovenda te zien tijdens de verdediging van haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat […]