* Inwonerspeiling in opdracht van de Commissie van Onderzoek van Provinciale Staten Drenthe

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws 2020

In het najaar van 2019 is in opdracht van het Drents Parlement een onderzoek uitgevoerd naar draagvlak en participatie in de Drentse energietransitie. Het doel was inzicht te krijgen in de manier waarop inwoners van Drenthe betrokken willen worden bij de klimaat- en energietransitie en hoe zij daar zelf aan kunnen en willen bijdragen.Aan de […]

* SEN helpt Dalen met de missie: ‘Dalen aardgasvrij en energieneutraal’

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws 2020

SEN helpt Dalen om de subsidie te verkrijgen voor het project ‘Dalen aardgasvrij en energieneutraal’. Dalen wil in 2040 energieneutraal zijn. De werkgroep Duurzaam Dalen en de gemeente Coevorden dienen samen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om de proef op de som te nemen en een wijk in het dorp volledig […]

* SEN organiseerde op 7 januari 2020 de tweede bijeenkomst van het QuickFitPlatform.

Posted on Posted in Nieuws 2020

QuickFitPlatform: energietransitie vooral van onderop Stichting SamenEnergieNeutraal (SEN) organiseerde op 7 januari 2020 de tweede bijeenkomst van het QuickFitPlatform. Deelnemers kwamen uit de verschillende windstreken naar Zwolle om met elkaar kennis en ontwikkelingen uit te wisselen en elkaar te bevragen. Naast de QuickFit delen de deelnemers de overtuiging dat de energietransitie vooral zal lukken door […]