Doelstelling

De doelstelling van SEN is:

dorpen of stadswijken in Noord-Nederland begeleiden om binnen 10 jaar energieneutraal te worden.
SEN werkt bij het energieneutraal maken van dorpen vanuit een "woonlastenbenadering": energiebesparing (en evt energieproductie) moet de woonlasten nu en in de toekomst verlagen en de levensduur van de woningen verlengen.Het accent ligt op het energieneutraal maken van het betrokken dorp en gebruik maken van al bestaande initiatieven, die daaraan bijdragen.

Dat houdt in elk geval in op het niveau van woningen:

  1. energiebesparing via energiebesparende investeringen in huizen
  2. eigen energieproductie
  3. energiebesparing via gedragsverandering

en op het niveau van het dorp/stadswijk:

  1. gezamenlijk investeren om een energieneutraal dorp/stadswijk te realiseren.

De kern van succes is: de bewoners eigenaar maken van het transitieproces, en samen met hen de uitdagingen benoemen, doelen stellen en plannen maken, om deze vervolgens met elkaar uit te (laten) voeren.

Hierbij fungeert SEN voornamelijk als intermediair en adviseur tussen verschillende partijen, zoals dorpsverenigingen,  gemeentes, woningbouwcorporaties, bedrijven en agrariërs. 

Inmiddels heeft SEN bij de noordelijke media grote aandacht gekregen en hebben er tevens gesprekken plaatsgevonden met verschillende enthousiaste dorpsverenigingen en gemeenten.

Dorpen als Ansen, Ruinerwold-Koekange, Nijeveen, Stedum en de Noorderplantsoenbuurt in Groningen zijn al ver gevorderd en bovendien zeer gedreven om hun doelstelling - energieneutraal binnen 10 jaar - te halen!