Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Stichting Samen Energie Neutraal is een samenwerkingsverband van architectenbureau B+O Architectuur en Interieur, bureau Decide, dat verbonden is met de afdeling sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, en voormalig directeur-bestuurder van de woningcorporatie Woonconcept te Meppel, Hedzer van Houten. De initiatiefnemers - Pieter Brink, prof. dr. Frans Stokman, Jurr van Dalen en Hedzer van Houten - komen voort uit deze organisaties en vinden allen dat er een slag geslagen moet worden om onze wereld duurzamer en onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Zij leerden elkaar kennen door dit gezamenlijk doel en richtten de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) op.
Prof. dr. Frans Stokman
De Afdeling Sociologie en het daarmee verbonden bureau DECIDE heeft uitgebreide ervaring in bewonersparticipatie in buurten, maar ook in energiecoöperaties. Prof. dr. Frans Stokman, mede-oprichter en bestuurlid van Grunneger Power: ‘In al onze projecten nemen wij de wensen van de burgers als uitgangspunt. Politiek en woningcorporaties beseffen te weinig dat het de burgers zelf zijn die leefbaarheid produceren. Die eerste twee moeten alleen de condities creëren waaronder bewoners dit zelf samen kunnen doen. Alleen dan krijg je goede samenwerking tussen de burgers onderling en met de politiek en de woningcorporaties.
Pieter Brink
Architect Pieter Brink vindt dat er iets moet veranderen op het gebied van energie. Zonder gebruik van fossiele brandstoffen toch comfortabel wonen. Dat is zijn passie. Hij is zeer gemotiveerd om heel Noord Nederland energie neutraal te krijgen. Zelf bouwde hij een huis dat zelf in zijn energie kan voorzien en bovendien is gebouwd van voornamelijk hergebruikte bouwmaterialen. Door te pionieren, heeft hij veel kennis verkregen.
Hedzer van Houten
Hedzer van Houten heeft als directeur van de woningcorporatie Woonconcept ervaren hoe belangrijk het is om de wensen van huurders als uitgangspunt te nemen. Van Houten: ‘Onze aanpak gaat ervan uit dat twintig procent van de energiebesparing ten goede moet komen aan de bewoners, zodat hun woonlasten nu en in de toekomst naar beneden gaan. De resterende tachtig procent wordt gebruikt om de investeringen te betalen. Zo gaan we er allemaal economisch op vooruit, krijgen we meer sociale samenhang in wijken en dragen wij bij tot een goed leefklimaat in de wereld. Afbreken van de woning en een nieuwe woning bouwen is twee keer zo duur als onze aanpak.
Jurr van Dalen
Jurr van Dalen ervaart in zijn functie als Statenlid in de Provincie Drenthe dat het luisteren naar de bewoners belangrijk is. In Drenthe is veel ophef rond de te bouwen windmolenparken, terwijl er tegelijkertijd een sterke wens onder de bevolking leeft om over te gaan naar duurzame energie en energiebesparing.