Bestuur

Bestuur

De initiatiefnemers - Pieter Brink (architect bij B+O Architectuur en Interieur), prof. dr. Frans Stokman (verbonden aan de Rug), Jurr van Dalen (duurzaamheidseconoom) en Hedzer van Houten (voormalig woningcorporatiedirecteur) - vinden allen dat er een slag geslagen moet worden om onze wereld duurzamer en onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken.

Zij leerden elkaar kennen door dit gezamenlijk doel en richtten de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) op.

Pieter Brink

voorzitter Pieter BrinkArchitect Pieter Brink wil vooral versnelling in het proces van verduurzaming van onze samenleving en dat Nederland de doelstellingen gaat halen. En beter nog, dat er werk wordt gemaakt van een circulaire, zelfvoorzienende economie. Dat vereist regie, het is belangrijk de inwoners daarbij te betrekken.

Prof. dr. Frans Stokman

Frans StokmanDe Afdeling Sociologie heeft uitgebreide ervaring in bewonersparticipatie in buurten, maar ook in energiecoöperaties. Prof. dr. Frans Stokman, mede-oprichter en bestuurlid van Grunneger Power: ‘In al onze projecten nemen wij de wensen van de burgers als uitgangspunt. Politiek en woningcorporaties beseffen te weinig dat het de burgers zelf zijn die leefbaarheid produceren. Die eerste twee moeten alleen de condities creëren waaronder bewoners dit zelf samen kunnen doen. Alleen dan krijg je goede samenwerking tussen de burgers onderling en met de politiek en de woningcorporaties'.

Jurr van Dalen

Jurr van DalenDuurzaamheidseconoom Jurr van Dalen ziet energieneutraliteit als haalbare uitdaging èn als noodzaak. Willen we de energietransitie ècht voor elkaar krijgen, dan is draagvlak en inzet vanuit de lokale en regionale samenleving wezenlijk. Power to the people. Dat willen we helpen realiseren: anders denken over energie, woonlasten omlaag, comfort omhoog, bedrijven in de regio betrekken en een voorwaardenscheppende overheid.

Hedzer van Houten

Hedzer van HoutenEen leefbare en gezonde wereld voor iedereen, nu en in de toekomst, is de uitdaging die SEN wil aangaan.
Wanneer dit gepaard kan gaan met een verlaging van de woonlasten zijn er alleen maar “winnaars”. En het kan. SEN wil, samen met u, hiervoor gaan.

Harm Jan Prins