Krewerd

Door bewoners en voor bewoners

In Krewerd is het plan opgevat om Krewerd en omgeving aardgasvrij te maken.  Hiervoor is een subsidie aangevraagd en toegekend! Naast Krewerd doen ook Godlinze en Holwierde mee aan het project. Lees hier: volledige aanvraag/rapport.

Wilt u op de hoogte blijven van de gebeurtenissen? Ga naar Actueel.

We moeten toch van het aardgas af. Nu kan dat met veel voordeel voor de bewoners omdat er voor Krewerd, Godlinze en Holwierde  een subsidie beschikbaar is. Alle reden om nu in te stappen en mee te doen.

Aardgasvrij worden
Het aardgasvrij worden bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt gas bespaard in de woningen en in het tweede deel wordt groen gas geproduceerd. Dit wordt gedaan volgens de zogenaamde ‘Quick-Fit’-methode, ontwikkeld door Stichting Samen EnergieNeutraal (SEN). In dit filmpje meer uitleg hierover.

 

Gas besparen

Als u mee gaat doen met het project, gaat u in uw woning ongeveer 50% gas besparen. Dit wordt gehaald door de installatie van een hybride warmtepomp in combinatie met het dichten van kieren. De hybride warmtepomp gebruikt wel extra elektriciteit. Deze elektriciteit zal in de meeste gevallen opgewekt worden met (extra) zonnepanelen op uw dak. Dubbel duurzaam dus.

Gas produceren

Het gas dat we na het gas besparen nog nodig hebben, willen we vergroenen. Dus geen aardgas meer, maar groen gas. Het groene gas heeft dezelfde kwaliteit als het aardgas afkomstig uit Slochteren. U zult er niets van merken.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over het project. Heeft u andere vragen, stel ze gerust! Onder aan deze pagina vindt u een contactformulier.

⇒ Waar draait het om in het project?
Het doel van het project is het realiseren van een aardgasvrije dorp Krewerd.

​⇒ Heeft het project naast aardgasvrij worden ook andere doeleinden?
Voor bewoners wordt gestreefd naar 50% gasbesparing in de woning, zonder verzwaring van de woonlasten.  

⇒ Mag iedereen meedoen?
Ja iedereen uit Krewerd mag meedoen.

⇒ Met wie ga ik straks eventueel een verplichting aan? 
U koopt uw zonnepanelen en hybride warmtepomp bij een leverancier. Met hem gaat u de verplichting aan.

⇒ Ik ben al op redelijke leeftijd, hebben de besparingsmaatregelen nog wel nut? 
Ja, de investering draagt direct bij aan verlaging van de woonlasten en kan ook leiden ook tot een waardevermeerdering van uw woning. Daarnaast draagt u bij aan een schonere energievoorziening.

⇒ Als ik mij aanmeld voor het project; zijn hier dan ook gelijk kosten aan verbonden?
Nee, aanmelding is gratis en vrijblijvend. Na aanmelding voor het project wordt uw situatie bekeken. Als uw woning past binnen de kaders van het project, dan wordt uw woning gescand om te kijken wat het beste past bij uw woning. Na deze scan ontvangt u gratis en geheel vrijblijvend een advies. 

⇒ Wie levert de hybride warmtepomp?
Vanuit het project hebben we afspraken gemaakt met lokale installatiebedrijven. Het is echter ook mogelijk om, na overleg met de werkgroep, voor een andere installateur te kiezen. 

⇒ Hoe zit het met de garantie op de hybride warmtepomp? 
De fabrikant van de warmtepomp geeft garantie. De installateur handelt deze garantie af. U gaat zelf een overeenkomst aan met de installateur.  

⇒ Hoe zit het met het onderhoud van de hybride warmtepomp?
Een warmtepomp vereist, net als een cv-ketel, onderhoud. U kunt voor het onderhoud aparte afspraken maken met de installateur. Vraag deze gerust naar de voorwaarden. 

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?
Tussen de 40 en 60 db. Het is een mechanisch geluid. Door de wijze van installeren van de warmtepompen kan geluidshinder zoveel mogelijk worden voorkomen. Verder zien we dat nieuwe pompen beduidend minder geluid maken. Feit is, dat het een mechanisch geluid is en dat irriteert wel eerder dan natuurlijk geluid. Verder geldt dat de pompen vooral actief zijn in het koude seizoen; als mensen binnen zijn. Nieuwe geluidsnorm per april 2021: maximaal 40 db bij de buren.

⇒ Ik heb al zonnepanelen, heeft het project nut voor mij?
Wij gaan kijken of een hybride warmtepomp geschikt is voor uw woning. Daarbij onderzoeken we of er nog panelen bijgeplaatst kunnen worden, om het elektriciteitsgebruik van de hybride warmtepomp te dekken. Dus ja, dan kan het project nog steeds nut voor u hebben.  

⇒ Kan ik ook alleen zonnepanelen aanschaffen en een bijdrage krijgen?
Nee, dit kan helaas niet. We gaan in het project uit van een aardgasbesparing door het aanschaffen van een hybride warmtepomp. De zonnepanelen binnen het project zijn bedoeld om de extra hoeveelheid elektriciteit, die de warmtepomp gebruikt, te produceren. 

⇒ Kan ik ook extra panelen aanschaffen?
U kunt voor eigen rekening extra zonnepanelen aanschaffen. De installateur zal dan een aparte offerte voor die zonnepanelen opstellen. De BTW hierover kunt u tegelijk met de zonnepanelen voor het project terugvragen. 

⇒ Mag ik zelf een leverancier en/of installateur aandragen? 
Ja, dat mag. In dat geval vragen wij u te overleggen met Invent vóór het opvragen van de offertes. 

⇒ Kunnen we ook kiezen voor alleen de warmtepomp en zonnepanelen en niet groen gas?
Ja, dat zou een optie zijn. Het is de uitdaging om de vergistingsinstallatie te realiseren. Dus het slechtste scenario is, dat iemand 50 % aardgas heeft gereduceerd en nog 50% aardgas nodig heeft.

⇒ Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De hoeveelheid subsidie die u uit het project kunt krijgen is afhankelijk van de maatregelen die in uw woning geadviseerd worden en de hoeveelheid gas die u hiermee bespaart. In het maatwerkadvies dat u ontvangt na het maken van een energiescan, zijn alle bedragen voor u uitgewerkt. 

Wat zijn nu precies de subsidiabele kosten en waar is die 2,1 miljoen voor bestemd?
Op pagina 15 en 20 van het energieplan staat de financiële onderbouwing van de aanvraag. Op pagina 15 een berekening van de investeringen per huishouden en eigen bijdrage en op pagina 20 de begroting van de aanvraag bij het Rijk. Beide begrotingen zijn inmiddels wel 1,5 jaar oud en worden daarom binnenkort herijkt naar de meest actuele inzichten.

Hoe zit het met de 7.000 duurzaamheidsubsidie in de begroting van JBG?
De € 7.000 voor duurzaamheid vanuit de versterking is geen onderdeel van de begroting van JBG. Deze kan aangevraagd worden bij SNN.

Wie ziet erop toe dat mensen niet gekort worden op hun uitkering doordat ze subsidies krijgen vanuit dit project?
Goed punt, is tot dusver nog geen ervaring mee opgedaan. Projectleider stelt voor dit op te pakken zodra bewoners een keuze maken mee te doen. De financiering komt dan ook ter sprake en daarmee is een natuurlijk moment gecreëerd om dit te bespreken. Overwogen kan worden een financieel expert te betrekken die vanuit de Autoriteit Financiele Markten gerechtigd is om financiele adviezen te mogen geven. Vrijwilligers, ambtenaren en projecteam zijn hiertoe niet bevoegd.

⇒ Aardgasvrij wonen, waarom doen we dat eigenlijk?
Ons klimaat verandert, de aarde warmt op. Dit komt omdat we veel fossiele brandstoffen gebruiken. Hierdoor stoten we met z’n allen te veel CO2 uit. Daarom is in 2015 in Parijs afgesproken om gezamenlijk minder CO2 uit te gaan stoten. In Nederland is dit in het Klimaatakkoord van 2019 verder uitgewerkt. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat is een behoorlijke reductie. Maar in 2050 willen we naar 99% reductie. Een hele uitdaging.

⇒ Hoe gaan we minder CO2 uitstoten?
Om de klimaatverandering te vertragen, zullen we van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie over moeten stappen op het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Voorbeelden van duurzaam opgewekte energie zijn zonne- en windenergie. Deze transitie geldt voor alle sectoren zoals industrie, landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving.

⇒ Wat zijn de mogelijkheden voor duurzame warmte in uw woning?
Om het dicht bij huis te houden, richten we ons hier op de energietransitie voor uw woning. Voor 2030 is het doel om 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd te hebben. Een eerste stap hierin is het isoleren van de woningen. Alle energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Voor het verwarmen van een woning en tapwater in de woning is onder andere mogelijk:
1. Een warmte net (met duurzaam geproduceerde warmte).
2. De woning all-electric maken met een warmtepomp.
3. De woning voorzien van een hybride warmtepomp en groen gas gebruiken.
Voor een buitengebied met veel vrijstaande woningen is optie 3 de meest voor de hand liggende.

⇒ Hoe zit het met de betaalbaarheid van deze verandering?
Om de overstap naar duurzame warmte gemakkelijker te maken, worden er door het Rijk subsidies en leningen aangeboden. Daarbij wordt de energiebelasting op aardgas stapsgewijs verhoogd en de prijs voor elektriciteit verlaagd.

Wat is groen gas?
Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Aardgas bestaat uit methaan. Bron: www.groengas.nl

Is groen gas gevaarlijk?
Nee. Groen gas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, behalve dat het niet uit de grond komt.

Waarom willen wij groen gas laten produceren in onze eigen gemeente?

Door 50% gas te besparen in de woningen en de overgebleven 50% aardgas te vervangen door groen gas, zijn de dorpen aardgasvrij!

Kan ik groen gas gewoon gebruiken in mijn CV-ketel of gasfornuis?
Groen gas kan worden ingevoed op het normale gasnet en is bruikbaar voor iedereen met een gasaansluiting. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, is het niet nodig apparaten aan te passen.

Krijg ik automatisch groen gas?
Nee, als u niets doet, bepaalt uw huidige energiebedrijf wat voor gas u krijgt. Dat kan aardgas zijn, maar ook groen gas. Als u met de aan het project verbonden energieleverancier contact opneemt, kunnen zij u een groen gas contract aanbieden.

Ben ik als inwoner van Krewerd verplicht groen gas te gebruiken?
Nee. Het is aan u om zelf te bepalen of u groen gas wilt gebruiken. Door groen gas in te kopen, wordt dat laatste stapje in de verduurzaming van de woning genomen en is gebruik van aardgas niet meer nodig.

Als ik liever een andere groen gasleverancier heb dan jullie vanuit het project hebben gekozen, kan dat dan?
Jazeker. Het gaat ons erom dat zoveel mogelijk mensen groen gas afnemen. Dit is op vrijwillige basis. Het zelfgeproduceerde groen gas kan worden afgenomen (via de aan het project verbonden leverancier), maar ook elders geproduceerd groen gas kan worden afgenomen. We willen zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor groen gas.

Als ik via het project heb geïnvesteerd in de gasbesparende maatregelen, moet ik dan ook groen gas afnemen?
Nee, hoewel we het natuurlijk wel toejuichen!

Hoe weet ik zeker dat ik groen gas krijg?
Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de certificaten de GvO’s (Garantie van Oorsprong) uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet de afnemer zeker dat het groene gas ook echt groen is. Groen gas wordt in het aardgasnet ingebracht.

Krijg ik fysiek groen gas geleverd?
Nee, eigenlijk niet. Het groen gas dat wordt gemaakt, wordt vermengd met het bestaande aardgas. Hoe meer groen gas in het leidingennet wordt gezet, des te meer aardgas wordt verdrongen. Ditzelfde zien we bij groen opgewekte stroom, welke zich vermengt met grijze stroom. 

Wat wordt de prijs van groen gas?
Daar kunnen we nu nog geen concreet antwoord op geven. We streven naar een marktconforme prijs. Momenteel kunt u al groen gas krijgen tegen scherpe tarieven. Raadpleeg daarvoor de energiebedrijven.

Wat als er niet genoeg groen gas gemaakt kan worden? Zit ik dan in de kou?
De producent van het groene gas heeft een leveringsplicht en moet ervoor zorgen dat er altijd gas geproduceerd moet worden. Aardgas zal wel als backup aanwezig zijn.

Kunnen we ook kiezen voor alleen de warmtepomp en zonnepanelen en niet groen gas?
Ja, dat zou een optie zijn. Het is de uitdaging om de vergistingsinstallatie te realiseren. Dus het slechtste scenario is, dat iemand 50 % aardgas heeft gereduceerd en nog 50% aardgas nodig heeft.

Hoe zit het met isolatie?
We gaan alle wanden en daken versterken, dus dan is het logisch om juist ook te isoleren.
Isolatie wordt ook meegenomen in het maatwerkadvies van Invent in verband met de versterkingsmaatregelen. De kosten voor het aanbrengen van isolatie zijn wel voor eigen rekening al dan niet aangevuld met een subsidie vanuit het Rijk.

⇒ Zorgt kierdichting niet voor problemen met de kozijnen, blijft er voldoende ‘ademruimte’?

Het kitten gebeurt vanuit de binnenkant en daarmee blijft er voldoende mogelijkheid voor luchtcirculatie van de kozijnen. Aan de binnenkant is bouwfysisch de beste optie. In de maatwerkadviezen zal hier naar aanleiding van deze vraag extra opgelet worden.

Wanneer krijgen we het adviesrapport (red. = maatwerkadvies) i.v.m. planning definitief ontwerp?
De maatwerkadviezen willen we in oktober beschikbaar maken. Reden dat dit nog even op zich laat wachten, is gelegen in de behoefte om samen met de 3 dorpen (Holwierde, Godlinze en Krewerd) dezelfde uitgangspunten te hanteren. Die afstemming kost tijd. Denk hierbij aan te hanteren terugverdientijd, minimale bijdrage vanuit het project als ook maximale bijdrage. We willen rechtsongelijkheid voorkomen. Als de planning in de knel komt, wordt men verzocht rechtstreeks met Invent contact op te nemen (projecten@invent.nl).

Wat is de invloed van de afschaf van de saldering in het maatwerkadvies?
Op dit moment wordt bij de berekening van de terugverdientijd geen rekening gehouden met de afschaf. Een nieuw kabinet moet daar nog een standpunt over in nemen. We zullen dit als disclaimer opnemen in het maatwerkadvies.

Is het niet goed om toch nog eens als dorp naar windmolens te kijken i.v.m. de energiebalans? Dus de opwekking van energie wanneer de zon niet schijnt.
Dit is aan het dorp om gedurende het project op te pakken en verder uit te werken. De projectleider kan hierbij helpen.

Wordt er ook gekeken naar het afgiftesysteem en eventueel de wijzigingen die mensen daarin willen aanbrengen als gevolg van de versterking? Bijvoorbeeld mensen die willen overstappen op vloerverwarming?
De bijzondere situatie in Krewerd wordt onderkend. Het is belangrijk om hier nog goed naar te kijken en het advies zo nodig op aan te passen. Invent heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen die al bekend zijn. Om van elkaar te leren, zou het goed zijn om een soort klankbordgroep te vormen om die specifieke situatie rondom versterking te integreren en daarin ook een aantal architecten te betrekken. Je kan je hiervoor aanmelden bij Mayke.

De versterking is enorm van invloed op dit traject. Het is niet logisch om eerder al maatregelen uit te voeren, want het type warmtepomp kan ook wijzigen als gevolg van het moment van versterking.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact op u op.