Stedum

Het eerste contact met het dorp Stedum dateert van november 2014. Frans Stokman en Pieter Brink van SEN houden een presentatie op de najaarsvergadering van Dorpsbelangen Stedum.